De Dramadriehoek

De Dramadriehoek

DE DRAMADRIEHOEK

Een directeur van een middelgroot bedrijf nam contact met ons op. (laten we hem Cees noemen) Graag wilde hij een traject inzetten voor een teamleider – Marieke-. Volgens Cees wilde Marieke ook graag coaching, Marieke loopt op haar tandvlees en heeft volgens Cees hulp nodig met haar team.Na onderstaand voorval is aan het licht gekomen dat Marieke het niet meer trekt:

Het team van Marieke presteert goed op 1 persoon (Rik) na. Rik zegt niet van veranderingen te houden, is snel van slag, doet zijn best maar het lukt steeds net niet, hij vraagt veel bevestiging van Marieke en heeft veel aandacht en tijd van haar nodig. Boven op haar andere taken en leidinggeven aan nog 5 andere mensen is het teveel.  Marieke deelt dit, als het haar te hoog zit, soms met een collega teamleider, Anja. Na weer een incident waarbij Marieke haar hart gelucht heeft bij Anja heeft Anja, Cees ingelicht. Cees heeft met het team van Marieke gesproken (zonder Marieke) en daarna besloten dat zij hulp nodig heeft in de vorm van leiderschap coaching.

Vicieuze cirkel

In bovengenoemde casus zien we drie rollen terug. Cees is de Redder hij zal het allemaal oplossen en laat zien hoe belangrijk hij is door achter Marieke om met haar team te praten, hij maakt hiermee ook het Slachtoffer, Marieke, van hem afhankelijk. Hoewel het lijkt alsof Cees zijn verantwoordelijkheid neemt doet hij dat niet door de dingen bij Marieke weg te nemen in plaats van Marieke mee laten denken in een oplossing en haar helpen voor zichzelf te gaan staan. De aanklager (Anja) wijst naar het Slachtoffer, Marieke moet het anders aanpakken. Anja treft geen blaam ze kijkt niet naar haar eigen rol in dit probleem (Cees erbij halen zonder overleg) Kenmerkend voor de dramadriehoek is dat mensen razendsnel van rol kunnen wisselen. Marieke zou in bovengenoemd voorbeeld aanklager kunnen worden ze geeft de Redder de schuld dat hij achter haar rug om met haar team gesproken heeft deze wordt daarmee slachtoffer en de aanklager (Anja) kan dan de Redder worden van Cees.
Het is een destructief spel, laat je niet verleiden in de Dramadriehoek te stappen. En als je er al inzit kan je het beste via de Aanklagersrol dit spelletje verlaten….

Wij hebben een interventie gedaan om deze driehoek inzichtelijk te krijgen met Cees en Marieke. Dit was heel verhelderend, de dramadriehoek komt heel vaak voor! Binnen gezinnen, teams zelfs zie ik het bij het voetbalelftal van mijn kinderen. Let er maar eens op en bemerk hoe vaak we in de Dramadriehoek verzeild raken.

De Dramadriehoek uitgelegd.

Als leidinggevende heb je regelmatig te maken met de dramadriehoek. Ofwel omdat je er in ‘getrokken’ wordt of omdat collega’s erin zitten.
Misschien heb je al vaker van de dramadriehoek gehoord of wellicht weet je heel goed wat het is. Toch is het altijd een goeie opfrisser om er nog eens naar te kijken.

De Dramadriehoek is eind jaren 60 ontwikkeld door Stephen Karpmann. Het is een psychologisch ‘spelletje’ dat bewust of onbewust gespeeld wordt en iedereen heeft er wel eens in gezeten.

Er zijn drie rollen;

Slachtoffer

Het slachtoffer is de sleutelpositie, de andere posities draaien hieromheen. Slachtoffers nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen acties of gevoelens. Een typische uitspraak die bij een Slachtoffer hoort is: “Jahoor dat heb ik weer”.

Slachtoffers manipuleren anderen om te doen wat zij willen d.m.v. schuld en blaam.

 • Hoeft niet te kiezen
 • Heeft geen verantwoordelijkheid
 • Wordt voor hem/haar gezorgd

 

Redder

De Redder is de ‘good guy’ deze gaat de boel redden en neemt verantwoordelijkheid zonder met de betrokkene te overleggen. Hiermee bevordert de Redder de passiviteit van het Slachtoffer en maakt zichzelf onmisbaar. De Redder vindt zichzelf onbaatzuchtig maar het gevoel van ‘nodig zijn’ en ‘zorgen voor’ is net zo verslavend als drugs.

 • Maakt zichzelf belangrijk
 • Maakt anderen afhankelijk
 • Kan laten zien hoe goed hij is

 

De Aanklager
Dit is degene die de driehoek in stand houdt. Deze valt de ander graag verbaal aan. De Aanklager weet het altijd beter en plaatst zichzelf graag boven een ander.

 • Treft geen blaam
 • Is zelf niet verantwoordelijk
 • Voelt zich beter dan de ander
 • Houdt anderen op afstand
Reflecteren met paarden

Reflecteren met paarden

Het spiegelen met paarden is geen traditionele manier van trainen of coachen. Het is een ervaringsgerichte manier van leren en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Door de pure reflectie van het paard kan je snel naar herkenning gaan. Van daaruit naar inzicht en van inzicht naar gedragsverandering (meer zelfvertrouwen, minder oordelend, minder stress, daadkrachtiger, beter grenzen bewaken, bewuster van gedrag).

Er wordt gewerkt vanuit rust en ontspanning, met betrouwbare paarden en op een paard-en mensvriendelijke manier.
Omdat een paard een prooidier is, is deze afhankelijk van zijn kudde en altijd alert op de kleinste signalen. Het paard kent maar één taal en dat is lichaamstaal.
Daarom kan het paard ons heel goed lezen en zul je versteld staan over de kleine signalen die het oppikt.

Een sessie speelt zich af in een ring. De deelnemer en het paard staan samen in de ring op het moment dat je samen met het paard bent is het voor het paard van belang wat hij aan jou heeft:

 1. Ben jij te vertrouwen?
 2. Wil ik een verbinding aangaan?
 3. Wat is de rangorde?

Het paard heeft geen oordeel en er is geen goed of fout.

Het paard is te gebruiken bij individuele sessies maar ook bij teamsessies. Het paard is een teamplayer pur sang! Ook thema’s over leiding nemen/geven binnen een team, communicatie, motiveren, inlevingsvermogen en oplossingsvermogen, kunnen aan bod komen.

 

 

Gevoeligheid in persoonlijk leiderschap: zwakte of kracht?

Gevoeligheid in persoonlijk leiderschap: zwakte of kracht?

Bij persoonlijk leiderschap denk je misschien niet gelijk aan gcvoeligheid. Je ziet een leider als een krachtige, zelfverzekerde persoonlijkheid die alle touwtjes in handen heeft. Iemand met alle vaardigheden en kennis in huis om voor elk probleem een oplossing te vinden. Niet iemand die zich kwetsbaar opstelt en inspeelt op het gevoel, in plaats van rationaliteit. Toch kan op een sensitieve manier richting geven aan je leven erg effectief zijn.

Kwetsbaarheid als kracht

Persoonlijk leiderschap is niet alleen weggelegd voor managers. Iedereen heeft het in zich om een leider te zijn en de regie te nemen over zijn of haar eigen leven. Om je gevoeligheid in te zetten als een strategie voor persoonlijk leiderschap gaat misschien tegen je intuïtie in. Je wilt geen zwakte tonen door je kwetsbaar op te stellen. Mensen moeten denken dat je zelfredzaam bent en altijd controle over de situatie hebt. Maar sensitiviteit wordt steeds meer als een talent gezien die je op een positieve manier kunt benutten in zowel je eigen leven als het bedrijfsleven. Zo pleit hoogleraar en schrijver Brené Brown ervoor om kwetsbaarheid in te zetten als een kracht.

Grenzen aangeven

Bij gevoeligheid loop je snel het gevaar dat je overloopt door alle dagelijkse indrukken. De sfeer is bepalend voor je functioneren. Heb je last van veel prikkels in je omgeving, dan kan je snel oververmoeid raken. Het is dus belangrijk dat je weet waar je grenzen liggen, om vervelende gevolgen als een burn-out te voorkomen. Door bewust te zijn van je eigen kwaliteiten en beperkingen, kun je deze optimaal gebruiken om jezelf aan te sturen en persoonlijke doelen te realiseren. Je gevoeligheid is dan de tool die je sterker in je schoenen laat staan.

Unieke inzichten

Een gevoelsmens zijn betekent dat je dagelijks veel informatie in je opneemt. Analyseren en reflecteren zijn vaak talenten die hierbij horen. Je vangt subtiele signalen op die meestal langs een minder intuïtief persoon heen gaan. Hierdoor zie je problemen sneller aankomen. Je bent eerder geneigd om unieke inzichten te ontwikkelen en tot creatieve oplossingen te komen die zich buiten de gebaande paden bevinden. Dit kan heel waardevol zijn.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is een bijkomend voordeel van sensitiviteit. Zeker bij het ontwikkelen van persoonlijke relaties is dit gunstig. Door te vertrouwen op je intuïtie, die vaak hoger ontwikkeld is dan bij mensen die meer strategisch en strategisch zijn aangelegd, kun je dieper contact leggen met de mensen om je heen. Je hoge empathische vermogen zorgt ervoor dat je aanvoelt wat mensen nodig hebben en beter kunt aansluiten bij hun behoeften. Zo kun je je niet alleen goed staande houden als persoonlijk leider, maar ook als leider op de werkvloer.

Over Bramas Coaching

Wil je meer weten over sensitief leiderschap? Of wil je leren hoe je jouw kwaliteiten het beste kunt toepassen? Bij Bramas Coaching kun je dan terecht voor een training over natuurlijk leiderschap om jouw eigenschappen als leider optimaal tot recht te laten komen. Ook kun je een leiderschapsanalyse laten doen om meer inzicht te krijgen in je leiderschapsvaardigheden. Carina helpt je om het allerbeste uit jezelf – en je bedrijf te halen. Voor professionals kijk  bij Leaders.

Wanneer je team een ander tempo heeft.

Wanneer je team een ander tempo heeft.

gedrevenheid

Gedrevenheid – wanneer je team een ander tempo heeft

Een team dat op rolletjes loopt, iedereen die doet wat er van hem of haar verwacht wordt, goede resultaten en een prettige sfeer. Dat is natuurlijk de droom van iedere leidinggevende. Toch lopen er nog vaak dingen spaak. Zo kan het zijn dat je het gevoel hebt altijd harder te lopen dan de rest van je team, terwijl je graag het tempo zou opschroeven. Je hebt het idee dat de energie die jij in het team steekt, niet in verhouding staat met wat eruit komt. Wat doe je dan?

Zand in de machine

Natuurlijk kun je al je teamleden onder de loep nemen om te ontdekken waar het zand in de machine wordt gegooid. Het kan, maar is dat wel verstandig? Door te kijken naar je eigen bijdrage en rol in het geheel kun je er misschien achter komen dat de grootste verandering begint bij jezelf. Want jouw gedrevenheid is natuurlijk mooi, maar zonder richting levert het je minder op dan wat je voor ogen had. En dat kan je op den duur opbreken.

Niet alleen een goed voorbeeld

Wanneer je erg gedreven bent, kent dat voor- en nadelen, net zoals bij iedere eigenschap. Het helpt je bij een proactieve opstelling, je bent energiek, nuchter en bent resultaatgericht. Maar het tempo van een team wordt niet alleen bepaald doordat jij het goede voorbeeld geeft. Natuurlijk is het een mooi begin, maar te fanatiek zijn kan je soms ook tegenwerken. Zo kan je daardoor de dynamiek tussen de mensen uit het oog verliezen. Op dat moment wordt het een stuk lastiger om in te schatten welke veranderingen je kunt toepassen om alle teamleden een pasje harder te laten zetten.

De kunst

Uiteindelijk kun je nu eenmaal niet in je eentje de kar trekken, hoe enthousiast je ook bent. Zonder medewerking van de rest van je team, zal het bijzonder moeilijk worden de gewenste resultaten te behalen. Wil je dat je team zich betrokken voelt, dan is het belangrijk dat iedereen een rol heeft. Dat betekent niet dat je jouw natuurlijke gedrevenheid moet onderdrukken ten behoeve van de anderen. Het is juist de kunst ieders vaardigheden zo in te zetten dat het team een mooi tempo weet te bereiken.

Een team ben je niet alleen

Naast oog hebben voor de verschillende talenten en dynamieken, kan er ook variatie zitten in de momenten waarop je een hoger of juist lager tempo wenselijk vindt. Logisch, want als er haast gemoeid is, wil je een hoger tempo dan wanneer dat niet het geval is. Hard werken is mooi, maar een comortabele werksfeer is ook belangrijk. Om de teamleden goed te laten presteren, is het nuttig om slim om te gaan met het aanpassen van het werktempo als de omstandigheden daarom vragen. Deze bovenstaande theorie van Tuckman kan je helpen effectiever met je team om te gaan.

Open communicatie

Carina Braams is coach en helpt jou en jouw team graag bij een soepeler samenwerking. Er kunnen natuurlijk allerlei factoren meespelen waarom er binnen een organisatie niet effectief gewerkt kan worden. Om de samenwerking en het werkplezier te vergroten, is zelfkennis en bewustzijn van de verhoudingen belangrijk. Door een paard te betrekken bij de coaching maakt Carina inzichtelijk hoe deze verhoudingen liggen en welke kwaliteiten ieder teamlid heeft. Dit inzicht biedt ruimte tot open communicatie, en is daarmee een mooie ingang tot een meer eenheid in jouw team.

Tip voor natuurlijk leiderschap.

Tip voor natuurlijk leiderschap.

In deze korte reeks artikelen geef ik een aantal tips om je Natuurlijk leiderschap te vergroten. Deze manier van leiderschap hebben we afgekeken bij de paarden. Wat is er zo goed aan het leiderschap van paarden dat wij daar iets van kunnen leren?
Als er gevaar dreigt zie je de paarden als één geheel bewegen, vloeiend vertrekken ze en behalen hoge snelheid. Deze samenwerking, verbinding en harmonie is om jaloers op te worden. Hoe zou het zijn als jouw (mensen) team zo zou accelereren binnen jouw organisatie?

Richting.

Na het bestuderen van paarden en hun groepsverhoudingen hebben wij een aantal onderwerpen eruit gelicht die steeds weer van belang blijken te zijn bij het organiseren van een kudde. Het eerste onderwerp gaat over de richting die je op wilt met je team/kudde. https://bramascoaching.nl/tip-voor-natuurlijk-leiderschap/

Tempo.

In dit artikel het tweede onderwerp. In de kudde wordt het tempo bepaald door de leidmerrie. Als er geen gevaar dreigt past de merrie het tempo aan, wat comfortabel is voor alle leden van de kudde. In geval van gevaar ligt het tempo vele malen hoger. In de mensen kudde kunnen we het tempo aanpassen aan de bewezen groepsdynamieken. Bijvoorbeeld zoals Tuckman het beschreven heeft:

 1. Forming: oriënterende fase, er is nog geen groepsgevoel.
 2. Storming: machtsfase, posities worden duidelijk soms door stevige kritiek
 3. Norming: normeringsfase, individuen komen dichter tot elkaar
 4. Performing: prestatiefase, het teamgevoel is er, teamleden vullen elkaar aan.

Omdat jij als manager weet dat de stormingsfase veel tijd in beslag neemt kan je hier op anticiperen door rekening te houden in de planning.

Beweging creëren.

Als manager is het fijn als je weet hoe je het tempo kan verhogen maar ook hoe je het kan verlagen. Dit lukt niet alleen door het goede voorbeeld te geven. Dit is wat je vaak ziet dat de kar getrokken wordt door de teamleider, die werkt heel hard om het goede voorbeeld te geven.

Als je wilt leren wat voor manager jij bent kijk dan op www.bramascoaching.nl/leaders of als je meer wil leren over natuurlijk leiderschap https://bramascoaching.nl/natuurlijk-leiderschap-2/

Laat jij genoeg los? Ontdek het met coaching

Laat jij genoeg los? Ontdek het met coaching

Laat jij genoeg los? Ontdek het met coaching

Als jij één woord had waarmee je jezelf zou omschrijven, wat zou dit dan zijn? Als dat woord ‘zorgzaam’ is, kan dat betekenen dat je begaan bent met je medemensen, graag voor anderen klaarstaat en attent bent. Zorgzaamheid is een karaktereigenschap, maar je kunt het ook zien als een vaardigheid. De een is beter in het bieden van emotionele zorg, een ander zal sneller praktische zorg op zich nemen.

Kwaliteit of valkuil?

Veelal wordt zorgzaamheid gezien als een kwaliteit, een sterk punt waar je trots op mag zijn. En natuurlijk is dat ook zo. Maar ook kwaliteiten kunnen, wanneer er een overdaad van is, omslaan in valkuilen. Want aandacht hebben voor anderen is mooi, maar met teveel aandacht voelen mensen zich gecontroleerd. En meeleven met iemand is lief, maar je zoveel zorgen maken dat je je niet meer kunt ontspannen, levert op de lange duur problemen op.

Overmatige zorgzaamheid

De meeste zorgzame mensen zijn, door hun kwaliteiten, vaak prettige collega’s. Maar dit is niet altijd het geval. Want die sympathieke zorgzaamheid kan overslaan in betutteling en bemoeienis. De overmatige zorgzaamheid kan onwenselijk worden, zeker wanneer je niet goed inschat welke afstand nu eigenlijk gepast is. Daarnaast kan het voorkomen dat je, ook al wil je dat niet, de verantwoordelijkheid van de ander ontneemt om zelf keuzes te maken en in de behoeften te voorzien.

Zelf de dupe

Overmatige zorgzaamheid kan dus lastig zijn voor de omgeving, in veel gevallen ben je er vooral zelf de dupe van. Want omdat je zo graag goed wilt zorgen voor je omgeving, je werkzaamheden en de mensen om je heen, wordt je overbezorgd. Dit kan in verschillende gradaties voorkomen, en heeft als resultaat dat je bang bent om de controle te verliezen en het dus erg moeilijk vindt om los te laten. Wanneer je niet loslaat, kun je te maken krijgen met stress- of spanningsklachten, claimgedrag en wederom irritatie bij anderen.

Last van patronen

Carina Braams is coach en eigenaar van Bramas coaching. Ze vertelt: ‘Soms is er een moment waarop je last gaat krijgen van bepaalde patronen. Dat wat eerst voor je werkte, gaat nu niet meer. Het is heel goed mogelijk dat je daar niet alleen uitkomt, en wat ondersteuning kunt gebruiken. Niet kunnen loslaten, bijvoorbeeld, kan je erg dwarszitten. Het kost bijzonder veel energie terwijl het weinig oplevert om je zorgen te maken over zaken waar je vaak geen invloed op hebt. Samen kijken we naar hoe je kunt omgaan met je eigenschappen, ook wanneer je erin doorslaat.’

Met liefde voor jezelf

‘In de coaching concentreren we ons op je kwaliteiten’, legt Carina uit. ‘Veelal denken mensen teveel vanuit hun valkuilen. Zonde, want het onderdrukken van je valkuilen is veel moeilijker dan het uitbouwen van je kwaliteiten. Wanneer je je op die goede eigenschappen en vaardigheden focust, gaan de minder ontwikkelde vaardigheden namelijk vanzelf vooruit. Kun jij bijvoorbeeld moeilijk loslaten door je zorgzame karakter? Misschien kun je leren die zorgzaamheid meer op jezelf te richten en leer je daardoor beter ontspannen. Graag help ik je om controle over je eigen leven en vaardigheden te nemen. Sturend, én met liefde voor jezelf.’

Durf te kijken

Carina Braams, coach en eigenaar van Bramas Coaching gaat dit traject graag met je aan. ‘Graag kijk ik met jou in de spreekwoordelijke spiegel. Als je durft te kijken en reflecteren op jezelf en je eigen gedrag, is dat een bijzonder vruchtbare voedingsbodem voor ontwikkeling. Wees daarbij niet bang om geconfronteerd te worden met de minder fijne kanten van bepaald gedrag. Het helpt je alleen maar voorwaarts, en kan een middel zijn om een prettigere, productievere en gezondere werkhouding te krijgen. Je hebt het in je, maar moet alleen nog leren het op de juiste manier in te zetten!