Natuurlijk management

Natuurlijk management

We zitten op dit moment in een tijd vol verandering. Alles gaat snel met heel veel input van alle kanten. Hierdoor moeten we mee veranderen. Ik heb soms het idee als je even de andere kant op kijkt, je al weer achter loopt.
De meeste mensen houden niet van verandering. Toch wil je de medewerkers meekrijgen. Hoe doe je dat dan? Je kan er voor kiezen om er hard aan te gaan trekken, boos worden, dreigen met ontslag of proberen mensen te dwingen.
De meeste managers vinden dat geen fijne methode.

Als we naar de paardenkudde kijken kunnen we misschien iets leren dat we kunnen gebruiken.

kuddeveulen

Paarden houden ook helemaal niet van veranderingen, toch overleven zij al zo’n zestig miljoen jaar de meest extreme veranderingen!

Natuurlijk leiderschap

Paarden hebben een methode gevonden om op een effectieve manier met veranderingen om te gaan. In de natuur leven ze in een constant veranderende omgeving onder invloed van de seizoenen. Hierdoor hebben ze onder evolutionaire invloeden geleerd om met constante veranderingen om te gaan.

Paarden zijn zelfs zo goed geworden in omgaan met (extreme) veranderingen, dat ze zich prima kunnen aanpassen aan het leven in gevangenschap. In een omgeving waarin alles anders is dan in de natuur, lukt het paarden toch prima om zich aan te passen.

De leider van de paardenkudde gebruikt een methode om de andere paarden te motiveren die veel managers in organisaties ook nastreven. De baas zijn zonder dat je de baas hoeft te spelen, je gebruikt geen dwangmethoden.

In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van een methode die ervoor zorgt dat de rest van de paardenkudde vrijwillig volgt. Deze methode is gebaseerd op psychologische principes, in plaats van op dwang.

Uit deze methode heb ik voor jou 3 succesfactoren geselecteerd die je direct kan toepassen op je eigen team.

1. Er is een gezamenlijk doel
2. Er is verbinding onderling
3. Er is aandacht voor ieder individu

 Gezamenlijk doel

Bij paarden is dit de belangrijkste motivatie. Als kudde hebben ze een duidelijk gemeenschappelijk doel. Ze nemen ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dat doel. Dat ontbreekt nog wel eens in de mensen wereld.
Als je een gezamenlijke doel hebt zullen mensen veel beter de veranderingen begrijpen en de noodzaak er van inzien.

Verbinding

Er is onderling een enorme verbondenheid en vertrouwen in de kudde.
Aan de verbondenheid en vertrouwen kan vaak nogal wat verbeterd worden binnen een gemiddeld bedrijf. Paarden doen dat door vriendschappen te sluiten en elkaar te helpen met het opvoeden van de veulens.
Binnen een afdeling kan er ook gezorgd worden voor meer betrokkenheid, elkaar steunen en het gezamenlijk organiseren van activiteiten.

Individualiteit

Het lijkt een tegenstelling dat je met een enorme verbondenheid ook nog aandacht moet hebben voor de individu. Binnen de kudde is daar ruimte voor. Ieder paard heeft zijn eigen plek en mag schitteren op die plek. Geen ander paard kan die plek innemen omdat ieder paard uniek is. Net als in de mensen wereld. Iedereen gaat anders met veranderingen om. Daar moet ook ruimte voor zijn en vanuit de directie moet er begrip voor zijn. Zodat ook iedereen individueel zich kan ontplooien.

Hoe leid jij je team?  In één dag kunnen we jouw leiderschapsstyle analyseren en verbeteren (indien nodig)

Neem contact op voor een vrijblijvende intake.

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”
Wayne Dyer

 

Managementteam i.o

Managementteam i.o

Van de week was er een management team op bezoek bij mij en de paarden. Het waren 4 mannen waaronder algemeen directeur. Het doel was tweeledig. Meer gebruik maken van elkaars kracht en talent én ontwikkelen op leiderschap. Management teams hebben vaak weer een andere dynamiek dan ‘gewone’ teams. De managers zijn mensen die geselecteerd zijn op leiderschapskwaliteiten en vaak niet gewend om samen te werken met andere leiders. (kijk naar de natuur). Dit team volgt een traject van een jaar en de paarden zijn daar onderdeel van.

Deze weIMG_2081ek was de eerste ontmoeting. We zijn begonnen met inventariseren hoe goed de mannen zijn in het maken van verbinding. Met zichzelf, met elkaar en met hun medewerkers. De algemeen directeur ging heel dapper als eerste de ring in. Onwennig aaide hij het paard en liep weg in de veronderstelling dat het paard wel zou volgen. Deze keek hem met oren gespitst na en bleef staan waar hij stond. Op een meter of 10 afstand bleef de deelnemer ook staan, draaide zich om en sloeg zijn armen over elkaar. Zo stonden ze recht tegen over elkaar. Mens met armen over elkaar geslagen kijkend naar het paard en het paard met oren gespitst naar de man. Een aantal minuten liet ik het begaan. Beide bleven staan. Ik vroeg aan de directeur wat er gebeurde. “Hij is eigenwijs, en neemt een patstelling”…Oke zei ik “en als we aannemen dat het paard ons spiegelt, hoe zou je het dan omschrijven?”

Goed leiderschap.

Goed leiderschap heeft niets te maken met slijmen of aardig gevonden worden. Een goed leider heeft leiderschap kwaliteiten (die je kunt leren), behandelt iedereen gelijk en houdt de manager-medewerker relatie in de gaten.
Natuurlijk leiderschap is te leren.
Hieronder volgen een paar tips die ik steeds toets en leer bij het spiegelen met paarden als het gaat om leidinggevende capaciteiten.
[plain_image alt=”natuurlijkleiderschap” w=”290″ h=”310″ align=”left” image=”/images/blog/natuurlijkleiderschap.jpg”]

[sc:bold14]VERTROUWEN[sc:end]

Als iemand eenmaal ingewerkt is om zijn taak uit te voeren, laat deze zijn taak dan uitvoeren zonder steeds te willen onderbreken, over te nemen of te controleren. Misschien gebeurt het op een iets andere manier dan dat jij het zou doen maar dat wil niet zeggen dat het minder goed of efficiënt is. Je zult de leid hengst in de kudde nooit zien controleren of de merrie’s de veulens goed verzorgen…
En het constant controleren van de medewerkers zorgt voor minder zelfvertrouwen en helpt niet om een eigen stijl te ontwikkelen.

[sc:bold14]DE KRACHT VAN DE INDIVIDU.[sc:end]

Leer het team kennen als individuen. Begrijp hun motieven, dat kan helpen met het aanpassen en aanmoedigen van de medewerkers. Hierdoor is het makkelijker om verbinding te maken met de persoon. Net als in een kudde met paarden zijn de individuen heel belangrijk. Ieder heeft zijn eigen rol en taak.

[sc:bold14]LOS PROBLEMEN SNEL EN DIRECT OP.[sc:end]

Als er zich een probleem voordoet, kraak iemand dan niet af. Ben eerlijk zonder onbeleefd of onnodig streng te zijn. Los het snel op en laat het daarbij. Bedenk wat het doel is van het team en het bedrijf. Het is tijdbesparend om het respect van de medewerkers niet te verspillen. En laat de klappen vallen waar ze horen te vallen.
Als er in het wild een jonge hengst de kudde merrie’s wil overnemen zullen de hengsten kort en hevig vechten. De rest van de kudde bemoeit zich er niet mee, de klappen vallen daar waar ze moeten vallen. Het gevecht is kort omdat er altijd gevaar op de loer kan liggen wat je niet ziet als je ruzie aan het maken bent. (mensen die weg lopen, kansen die gemist worden).

[sc:bold14]LEER TE LUISTEREN.[sc:end]

De medewerkers verdienen het om gehoord te worden als ze zich zorgen maken. Laat mensen hun verhaal afmaken. Denk niet dat je weet waar het overgaat voordat ze klaar zijn met praten.
Ben er met je volledige aandacht bij en probeer hun zorgen te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je het er mee eens bent. Misschien is het niet nodig om actie te ondernemen maar door alleen te luisteren voelen mensen zich gehoord en dat is belangrijk.

[sc:bold14]DEEL REGELMATIG COMPLIMENTEN UIT.[sc:end]

Aarzel nooit om een compliment te geven en te bedanken voor de inzet. Laat medewerkers weten hoe belangrijk ze zijn en dat je ze daarom waardeert. Ook naar klanten toe.

[sc:blue_quote text=”Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst.
— auteur onbekend
“]

Dit artikel is ook te lezen op [sc:112werkforum]