Vertrouwen en leiderschap.

Vertrouwen en leiderschap.

Als ik weleens tijdens een leiderschapstraining vraag wat iemand een goede leider/manager maakt, komt vaak het woord ‘vertrouwen’ aan bod.

[plain_image alt=”Vertrouwen” w=”290″ h=”320″ align=”left” image=”/images/blog/scherpoog.jpg”]

[sc:bold14]Wederzijds vertrouwen[sc:end]

Graag wil de leidinggevende het vertrouwen kunnen hebben in de medewerkers dat het werk op die manier gebeurt zoals afgesproken. Men wil erop kunnen vertrouwen dat niemand de kantjes eraf loopt. Vertrouwen hebben dat het werk af is op de afgesproken tijd enz.

Maar andersom wil de manager ook graag dat hij/zij vertrouwd wordt. Dat er genoeg vertrouwen is om de opdrachten zonder twijfel uit te voeren, maar ook genoeg vertrouwen om met een probleem te komen en erop te vertrouwen dat het vertrouwelijk wordt behandeld.
Eigenlijk is vertrouwen een veelvuldig gebruikt woord.

Als er een goed wederzijds vertrouwen is, bespaart dit veel tijd en geld.

[sc:bold14]Vertrouwen in jezelf[sc:end]

In de leiderschapstrainingen met paarden kan je goed zien hoe belangrijk vertrouwen is om het paard in beweging te krijgen.
Het gaat hier dan om vertrouwen in jezelf én vertrouwen in het paard. (de medewerker)
In de kudde is het vertrouwen dat de paarden in elkaar hebben onvoorwaardelijk. Dit heeft de leidmerrie wel moeten verdienen en was niet in één keer daar. De merrie is een verstandig paard, dat weet wat er moet gebeuren (schaduw, meer gras, water) en leidt haar kudde daar naar toe. Ze vertrouwt erop dat de kudde haar volgt, ze hoeft niet harder te lopen. Ze hoeft niet alles te weten, ze moet alleen doen wat haar taak is en dat is de kudde naar de beste plekken leiden. Als zij er zelf geen vertrouwen in zou hebben dat ze dat kan, gaat geen paard haar volgen…

Wat kunnen we leren van de paarden?:

  1. Vergroot het vertrouwen in jezelf.
  2. Vergroot het vertrouwen in je team.
  3. Geef je team de tijd om hun vertrouwen te laten groeien.
  4. Geef het goede voorbeeld als leider zodat je team je kan volgen.

[sc:bold14] Vergroot het vertrouwen in je team.[sc:end]

Zorg er voor dat het team jou kan vertrouwen. Net als in de kudde moet de leidmerrie haar positie verdienen. Die positie krijgt ze bij de gratie van de kudde. Zij is rechtvaardig, duidelijk en neemt goede initiatieven plus beslissingen. Zij biedt veiligheid. Dit maakt haar aantrekkelijk om te vertrouwen.

[sc:bold14] Geef het tijd om het vertrouwen te laten groeien.[sc:end]

In dit geval geldt wel dat ” gemaakte beslissingen in het verleden een garantie zijn voor vertrouwen in de toekomst”.
Let wel dat er op de agenda van de leidmerrie niets staat over macht of status. Die heeft ze uiteindelijk wel maar dat is niet haar doel. Haar doel is de veiligheid van de kudde (team).

[sc:bold14] Geef het goede voorbeeld. [sc:end]

Als je vertrouwen geeft, zal je eerder vertrouwen ontvangen. Durf hierin het goede voorbeeld te geven.
De leidmerrie gaat ervan uit dat de kudde volgt met de leidhengst achteraan. Zij kijkt niet om of het wel gebeurt. Zij vertrouwt erop en durft haar leven hiervoor te geven.

[sc:blue_quote text=”Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.
auteur onbekend
“]

ps.: Misschien interessant?! Deze zomer “zomer workshops” voor kinderen en volwassenen.

Dit artikel is ook te lezen op [sc:112werkforum]