Leiderschap: hoe ziet jouw team jou?

Leiderschap: hoe ziet jouw team jou?

MT Heiloo

Waar je eens vol zelfverzekerdheid en enthousiasme aan je baan als manager begon, zakt tegenwoordig de moed je vaak in de schoenen. Je hebt vaak het gevoel dat je geleefd wordt en dat je nauwelijks aan je eigen werkzaamheden toekomt, omdat er steeds ‘gedoe’ is in je team. Je hebt het gevoel dat je dat stukje ‘natuurlijk leiderschap’ ergens onderweg bent kwijtgeraakt.

Leiderschap

Heb je te licht over leiderschap gedacht? Of speelt die ‘oude’ onzekerheid je nog steeds parten? Dat stemmetje in je hoofd dat je er zo vaak van probeerde te overtuigen dat je het toch niet kon. Dat stemmetje waarvan je dacht dat je het het zwijgen had opgelegd, maar dat toch weer af en toe de kop opsteekt. Vooral wanneer er onrust is in je team en het je niet lukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wát je ook probeert.

Eerlijk naar jezelf kijken

Misschien is het dan verstandig om eerst eens heel eerlijk naar je eigen rol te kijken. Hoe ziet jouw rol als leider eruit? Hoe ziet een ander jou? Hoe kom je over? Feedback krijgen van iemand die je eerlijk en zonder waardeoordeel laat zien wat zich diep in jouw binnenste afspeelt. En dát is nu precies wat ik tijdens het coachen of spiegelen met behulp van paarden doe.

Als een spiegel

Het paard ziet jou als onderdeel van zijn kudde. Iedereen in de kudde heeft zijn eigen rol. En die rol hoef je niet te spelen, want daar prikt een paard zo doorheen. Hij laat je, als een spiegel, zien wie je bent. Wanneer jij onzeker bent, zal hij je niet zien als een leider en je dus ook niet volgen wanneer je hem dat vraagt. Pas als jij je opstelt als een leider, een duidelijk doel voor ogen hebt en duidelijk en consequent bent, zal het paard jou ook zíén als een leider en je volgen.

Respect afdwingen

‘Leiding geven’ is niet hetzelfde als ‘de baas spelen’. Leiding geven is vooral het gezamenlijk doel in beeld houden, aandacht hebben voor je team en ieders talenten benutten. Dat zie je ook in een kudde. Er is onderlinge verbondenheid en vertrouwen en ieder paard heeft zijn eigen taak en plaats in de rangorde. Er is respect voor elkaar.

Alle neuzen dezelfde kant op

Bij veranderingen ontstaat er onrust in de kudde. En dat zie je ook op de werkvloer. Een verandering binnen het team of een reorganisatie kan een grote impact hebben. Er wordt onderling geroddeld, teamleden onderling lijken niet met elkaar te kunnen of willen samenwerken of zijn niet (meer) gemotiveerd. Aan jou als manager of afdelingshoofd de schone taak om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Trainingen en workshops

Tijdens de trainingen en workshops die ik geef, leer ik, met de hulp van mijn paarden, de deelnemers de touwtjes weer in handen te krijgen. Hoe kun je weer richting geven, anderen motiveren en in beweging zetten.? Hoe leer je weer op je eigen gevoel te vertrouwen en daarnaar te handelen? De ervaringen die je met de paarden opdoet, leer je toe te passen in je dagelijks leven en je werk. Ook wordt de grotere context waarbinnen je functioneert onder de loep genomen. Daarbij kun je denken aan je werk, maar ook je gezin of de sportclub.

Leren door te doen

Leiderschap leer je door te doen. Door te oefenen met paarden. Zelfs als je niets met paarden hebt, is dit een krachtige en effectieve manier van trainen en uitproberen. Op non verbaal én verbaal niveau. Zo weet je snel waar je nog kunt groeien en aan kunt werken. Hoe je (weer) invloed op het team krijgt en leiding kunt geven zonder ‘de baas’ te hoeven spelen.

Programma Natuurlijk leiderschap: Durf te Leiden

Voor meer informatie kan je contact opnemen

Vertrouwen, leidinggeven, delegeren.

Vertrouwen, leidinggeven, delegeren.

Vorige week wilde een vrouwelijke teamleidster zich laten spiegelen door het paard. Ze vertelde in het voorgesprek dat ze vooral erg moe was. Ze had het gevoel dat ze haar team op moest jagen of er aan trekken. Zij liep heel hard en deed haar best maar er gebeurde niet zoveel.
We zijn de kudde ingelopen om te kijken of er een paard naar ons toekwam. En jawel, we waren nauwelijks het hek door of de leidmerrie kwam naar ons toe… (ik weet dat het de alfamerrie is de deelneemster niet).

scherpoog

We namen haar mee om alleen met dat paard te werken in de ring. Eénmaal in de ring met de opdracht contact te maken en kijken of er beweging kwam, ging het paard demonstratief de andere kant op kijken. De deelneemster verzuchtte dat het paard alles uitdrukt waar ze iedere dag tegen aanloopt. Zonder dat ze contact gemaakt had begon ze het paard op te drijven. Van achter uit joeg ze het paard naar voren. Zelf moest ze haar benen uit haar lijf lopen om die beweging te verkrijgen. Ik vroeg haar wat ze precies wilde (het huilen nader dan het lachen) zei ze, dat ik toch beweging wilde…
Ik vroeg haar even buiten de ring te komen zodat ik iets kon vertellen over een kudde in het wild. Ik vertelde haar dat als een leidmerrie alles zelf zou moeten doen zonder dat ze vertrouwen heeft in haar kuddegenoten, zonder dat ze een connectie heeft met haar kudde en zonder wederzijds respect, de kudde snel uit elkaar zal vallen. Er kan bijvoorbeeld een andere kudde voorbij komen waarbij het rustig is en er zullen zich een aantal merries daarbij aansluiten. De leidmerrie moet het vuur uit haar hoeven lopen om alles te kunnen regelen, bijelkaar te houden en tussendoor ook nog het sappigste gras zien te vinden….
Dit is wat er gebeurt in een organisatie als de teamleider niet genoeg vertrouwen heeft om te kunnen delegeren, en er geen wederzijds respect is. De leider wordt doodmoe van het ge-ren, de teamleden voelen zich opgejaagd, ondergewaardeerd en gestressed, resultaten blijven uit.
Na mijn verhaal vroeg ik de deelneemster nog eens de ring in te gaan en vanuit rust eerst eens contact te maken. Mocht er ook nog wat beweging in zitten is dat fijn maar geen noodzaak. Kijk eerst maar wat er nodig is voor beweging.
Ze liep naar het paard toe en maakte contact, het duurde wel even maar toen was er ook echt contact. Samen liepen ze een rondje de deelneemster halverwege het hoofd en de schouder. We gaan samen naar ons doel.

Vertrouwen en leiderschap.

Vertrouwen en leiderschap.

Als ik weleens tijdens een leiderschapstraining vraag wat iemand een goede leider/manager maakt, komt vaak het woord ‘vertrouwen’ aan bod.

[plain_image alt=”Vertrouwen” w=”290″ h=”320″ align=”left” image=”/images/blog/scherpoog.jpg”]

[sc:bold14]Wederzijds vertrouwen[sc:end]

Graag wil de leidinggevende het vertrouwen kunnen hebben in de medewerkers dat het werk op die manier gebeurt zoals afgesproken. Men wil erop kunnen vertrouwen dat niemand de kantjes eraf loopt. Vertrouwen hebben dat het werk af is op de afgesproken tijd enz.

Maar andersom wil de manager ook graag dat hij/zij vertrouwd wordt. Dat er genoeg vertrouwen is om de opdrachten zonder twijfel uit te voeren, maar ook genoeg vertrouwen om met een probleem te komen en erop te vertrouwen dat het vertrouwelijk wordt behandeld.
Eigenlijk is vertrouwen een veelvuldig gebruikt woord.

Als er een goed wederzijds vertrouwen is, bespaart dit veel tijd en geld.

[sc:bold14]Vertrouwen in jezelf[sc:end]

In de leiderschapstrainingen met paarden kan je goed zien hoe belangrijk vertrouwen is om het paard in beweging te krijgen.
Het gaat hier dan om vertrouwen in jezelf én vertrouwen in het paard. (de medewerker)
In de kudde is het vertrouwen dat de paarden in elkaar hebben onvoorwaardelijk. Dit heeft de leidmerrie wel moeten verdienen en was niet in één keer daar. De merrie is een verstandig paard, dat weet wat er moet gebeuren (schaduw, meer gras, water) en leidt haar kudde daar naar toe. Ze vertrouwt erop dat de kudde haar volgt, ze hoeft niet harder te lopen. Ze hoeft niet alles te weten, ze moet alleen doen wat haar taak is en dat is de kudde naar de beste plekken leiden. Als zij er zelf geen vertrouwen in zou hebben dat ze dat kan, gaat geen paard haar volgen…

Wat kunnen we leren van de paarden?:

  1. Vergroot het vertrouwen in jezelf.
  2. Vergroot het vertrouwen in je team.
  3. Geef je team de tijd om hun vertrouwen te laten groeien.
  4. Geef het goede voorbeeld als leider zodat je team je kan volgen.

[sc:bold14] Vergroot het vertrouwen in je team.[sc:end]

Zorg er voor dat het team jou kan vertrouwen. Net als in de kudde moet de leidmerrie haar positie verdienen. Die positie krijgt ze bij de gratie van de kudde. Zij is rechtvaardig, duidelijk en neemt goede initiatieven plus beslissingen. Zij biedt veiligheid. Dit maakt haar aantrekkelijk om te vertrouwen.

[sc:bold14] Geef het tijd om het vertrouwen te laten groeien.[sc:end]

In dit geval geldt wel dat ” gemaakte beslissingen in het verleden een garantie zijn voor vertrouwen in de toekomst”.
Let wel dat er op de agenda van de leidmerrie niets staat over macht of status. Die heeft ze uiteindelijk wel maar dat is niet haar doel. Haar doel is de veiligheid van de kudde (team).

[sc:bold14] Geef het goede voorbeeld. [sc:end]

Als je vertrouwen geeft, zal je eerder vertrouwen ontvangen. Durf hierin het goede voorbeeld te geven.
De leidmerrie gaat ervan uit dat de kudde volgt met de leidhengst achteraan. Zij kijkt niet om of het wel gebeurt. Zij vertrouwt erop en durft haar leven hiervoor te geven.

[sc:blue_quote text=”Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.
auteur onbekend
“]

ps.: Misschien interessant?! Deze zomer “zomer workshops” voor kinderen en volwassenen.

Dit artikel is ook te lezen op [sc:112werkforum]

Authenticiteit

Authenticiteit

[sc:bold14]Een goede leider kent zichzelf.[sc:end]

[plain_image alt=”Authenticiteit” w=”290″ h=”320″ align=”left” image=”/images/blog/kudde.jpg”]

Authenticiteit is een hot topic tegenwoordig. Vooral als het gaat om natuurlijk leiderschap.
De crisis zorgde voor een roep om ander gedrag van leidinggevende, nieuwe manieren van aansturen. Hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Want zorgt een authentieke leider echt voor betere prestaties van zijn team? (Als je naar Louis van Gaal kijkt zou je deze vraag met volmondig “ja” moeten beantwoorden). Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat de teamleden bij een authentieke leider vaak bereid zijn om een stapje extra te doen, de gemiddelde team performance gaat omhoog en de waardering van de teamleden over de leider zijn beter.
Kortom uit onderzoek blijkt dat een authentieke leider een betere leider is, hij kent zichzelf en doet daar zijn voordeel mee binnen de organisatie.

Bij paarden is dit al veel langer bekend! Met name omdat dieren zich niet anders voor kunnen doen dan dat zij zijn. Daarom spelen we in op die authenticiteit bij ontwikkeling van natuurlijk leiderschap. Samen met het paard begeleiden we leiders om meer zelfinzicht te krijgen en daardoor betere prestaties.

De drie belangrijkste kernwaarde hierbij zijn “authenticiteit, vertrouwen en verbinding”.

[sc:blue_quote text=”Know Thyself.
tempel van Apollo
“]

Dit artikel is ook te lezen op [sc:112werkforum]