Paarden spiegel

PAARDENSPIEGELEN
De kracht en plezier van een goed functionerend team
Bramascoaching laat het team oefeningen doen met het paard volgens de principes die ook gelden in de paardenkudde (rangorde, binding, veiligheid, communicatie en evenwicht in geven en nemen). Hierdoor ontstaat een echte verbinding tussen de leden en ervaart de groep de kracht en plezier van een goed functionerend team.

LEIDERSCHAP EN PAARDENSPIEGELEN? HOE HET WERKT

Het paard is van nature een prooidier, dat betekent dat het alleen in de veiligheid van de kudde kan overleven. Het paard is vanuit zijn behoefte aan veiligheid altijd op zoek naar leiderschap en ordening. De alfa merrie is de leider van de kudde en hebben alle paarden volgens een bepaalde rangorde hun eigen plek. Deze rangorde wordt bepaald in het belang van de totale kudde. Je kunt dus stellen dat bij paarden leiderschap de kracht van de totale kudde dient. Dat is bij mensen en organisaties niet altijd het geval.
Echter dient wel gezegd dat wij onze leiders op andere kwaliteiten uitzoeken dan dat paarden dat doen…

WAARNEMEN VAN NON-VERBALE GEDRAG EN DE ACHTERLIGGENDE INTENTIES

Het paard is een zeer gevoelig dier en neemt niet alleen het non-verbale gedrag van de mens waar maar ook de achterliggende intenties. Het paard zal altijd datgene spiegelen wat de mens het meeste afweert. Dat kan iets zijn wat zich op bewust niveau afspeelt maar ook op onbewust niveau. Doordat het paard het gedrag en de achterliggende intenties van de teamleden spiegelt, krijgt het team zicht op de dynamieken die in het team werkzaam zijn.
Verschillende keren bij het paard komen om te spiegelen geeft steeds weer nieuwe inzichten. Juist omdat er steeds weer iets nieuws onderliggend is. Als iets eenmaal benoemd is, is het voor het paard geen issue meer.