Paardencoachen

Wat is paardencoaching?
Paardencoaching is coaching met behulp van paarden. Het heeft als doel deelnemers te laten nadenken over hun functioneren, eruit te leren of inzichten te krijgen.

Hoe werkt paardencoaching?
Paarden ervaren mensen als roofdieren (in vorm en gedachten). Dit betekent dat ze van nature op hun hoede zijn voor mensen. Paarden zijn een deel van de kudde en zijn altijd in het “hier en nu”. Een paard kan alleen maar overleven als de kudde overleeft. De levensopdracht van een paard is om een “wij” te blijven in plaats van een aangepaste “ik” zoals de mens. In een paardensessie krijgen deelnemers in feite de opdracht een minikudde te vormen met het paard. Geconfronteerd met de deelnemer zal het paard zich direct afvragen of hij zich kan verbinden met de persoon en wat de ordening in het geheel (de minikudde) is om te kunnen overleven. Bij de ontmoeting van mens en paard spelen drie factoren een rol:

Bereidheid om naar jezelf te kijken door de ogen van een paard
Het paard zal eerst de signalen van de deelnemer interpreteren en kan pas contact leggen als hij de persoon niet meer als roofdier ziet.

Duidelijkheid en authenticiteit
Paarden zoeken leiderschap om de overlevingskansen te verhogen. Authentiek gedrag ontstaat in de ogen van een paard, wanneer bewust en onbewust gedrag bij de deelnemer complementair zijn.

Ordening en gerichtheid op het geheel
Leiderschap dient de kracht van de kudde. Een kudde kan je vergelijken met andere systemen zoals organisaties en families. In paardensessies voelen paarden feilloos aan of de leider het geheel dient of ……