Spiegel met paarden

Spiegelen is een teken van afstemming, maar ook van volgzaamheid.
Een spiegel van 600 kilo kan zeer confronterend zijn.

Paarden zijn meesters in het “lezen” van de gemoedstoestand of de werkelijke bedoelingen van mensen. In de natuur hangt hun leven immers af van het vermogen de omgeving juist te interpreteren.
Het paard “scant” ons en geeft non-verbaal precies aan wat er gebeurt in ons lichaam. Hij laat zich niet beïnvloeden door valse schijn die wij mensen, graag willen creëren.
Het paard bezit deze krachtige gave, het is aan ons om naar het paard te “LEREN LUISTEREN” Dit vermogen van het paard heeft een grote impact op ons geestelijk welbevinden, en daardoor krijgen we inzicht in ons eigen ik.

Dat de positieve werking van paarden op mensen enorm is mag duidelijk zijn.
Paarden hebben de gave om al het moois in ons naar boven te halen!
Deze kansen laten liggen is zonde voor jou als mens.

Het paard spiegelt je gespannen of onzeker gedrag.
Het paard voelt, door zijn gevoelige antenne, veel sterker dan menig ander dier emoties aan.
Als je bijvoorbeeld door harde levenslessen, wantrouwig of onzeker geworden bent, dan benader je zo ook het paard.
Hij zal je dan zeker met argusogen bekijken en zijn benadering zal ook vol wantrouwen zijn.
Als je met een onzeker stemmetje het paard een aanwijzing geeft, zal hij deze niet opvolgen.

Het paard spiegelt je negatief/tegenstrijdig gedrag.
Als je het paard op een onheuse harde manier behandeld, of tegenstrijdige signalen afgeeft die hij niet begrijpt, zal hij in verzet gaan.
Dan zou je kunnen denken” wat een vreselijk paard”, of je pakt de aangeboden spiegel aan, met als resultaat, begrip en welwillendheid.

Gebruik maken van de aangeboden spiegel.
Het paard leert je je gevoelens en gedrag te herkennen.
Door je gedrag aan te passen zul je merken dat het gedrag van het paard ook verandert.
Als je hier voor open gaat staan, zul je je steeds bewuster gaan worden van je eigen gedrag.
Het leert je je eigen positieve en/ of negatieve gevoelens, en gedrag te herkennen en wat dit vervolgens aan winst of verlies kan opleveren.

Sociaal kapitaal.
We kunnen paarden eigenlijk zien als een soort sociaal kapitaal.
Ze leren ons die sociale vaardigheden te ontwikkelen die we nodig hebben om overeind te blijven in deze steeds harder wordende maatschappij.
Ook je persoonlijke ontwikkeling zal op deze manier groeien en verdiepen, een gezond soort eigenbelang.

Het is toch geweldig, dat dit krachtig machtig dier, bereid is met ons samen te werken.
Je moet je letterlijk of figuurlijk durven laten “dragen”.

Voor de spiegelsessie gebruik ik de door mezelf opgeleide paarden.
Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen met uw eigen paard of pony.
Dit kan ook bij u op locatie.