Veranderen.

Organisaties zijn tegenwoordig continu in beweging en in verandering. Als leidinggevende in zo’n veranderende organisatie is het jouw verantwoordelijkheid om de mensen in je team zo goed mogelijk te laten meebewegen in deze verandering.

Maar wat doe je als deze mensen niet willen veranderen? Mensen zijn vaak bang voor veranderingen. Ze willen liever dat alles bij het oude blijft. Ze krijgen weerstand en zetten hun hakken in het zand.

Als leider kan je kiezen hoe je daar mee omgaat. Je kan heel hard gaan trekken aan mensen met weerstand. Je kan boos worden, dreigen met ontslag, proberen mensen te ‘dwingen’ om te veranderen.

De meeste leiders die ik spreek vinden dit echter geen prettige methode. Het kost veel energie, levert weinig gemotiveerde medewerkers op en laten we eerlijk zijn, dit is niet de reden dat je dit werk bent gaan doen. Dan was je wel politieagent of (een hele ouderwetse) schoolmeester geworden….

Er is ook een andere methode. Dit is de methode die ik van de paarden heb geleerd.

Paarden houden ook niet van veranderingen. Het maakt ze bang en onzeker. Als prooidier is voor een paard regelmaat en voorspelbaarheid veel veiliger dan verandering.

Toch hebben paarden een methode gevonden om op een effectieve manier met veranderingen om te gaan. In de natuur leven ze in een constant veranderende omgeving onder invloed van de seizoenen. Hierdoor hebben ze onder evolutionaire invloeden geleerd om met constante veranderingen om te gaan.

Paarden zijn zelfs zo goed geworden in omgaan met (extreme) veranderingen, dat ze zich prima kunnen aanpassen aan het leven in gevangenschap. In een omgeving waarin alles anders is dan in de natuur, lukt het paarden toch prima om zich aan te passen.

De leider van de paardenkudde gebruikt een methode om de andere paarden te motiveren die veel leiders in organisaties ook nastreven. Het alfa-paard gebruikt geen geweld, wordt niet boos, dreigt niet met ontslag en gebruikt geen andere dwangmethoden.

In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van een methode die ervoor zorgt dat de rest van de paardenkudde vrijwillig volgt. Deze methode is gebaseerd op psychologische principes, in plaats van op dwang.

Het goede nieuws is, dat deze methode ook op mensen toe te passen is!

Uit deze methode heb ik voor jou 3 succesfactoren geselecteerd die je direct kan toepassen op je eigen team.

1. Gezamenlijk doel
2. Verbondenheid met elkaar
3. Aandacht voor ieder individu

De eerste succesfactor, het gezamenlijke doel is bij paarden de grootste motivator. Bij mensen ontbreekt dit echter vaak. Paarden hebben als kudde heel duidelijk een gezamenlijk doel en nemen ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dat doel.

Als je dit toepast op je eigen team, bedenk dan eens wat jullie gezamenlijke doel is? Dit gezamenlijke doel zorgt ervoor dat mensen de veranderingen begrijpen en de noodzaak ervan zien. Dit zal ze onbewust motiveren om zelf in beweging te komen.

De tweede succesfactor is verbondenheid met elkaar als kudde. De paardenkudde voelt zich zo met elkaar verbonden dat ze de leider blindelings volgen. Er is een enorm onderling vertrouwen door deze verbondenheid. Paarden stimuleren deze onderlinge verbondenheid door veel gezamenlijke activiteiten te ondernemen, vriendschappen te sluiten, met elkaar te spelen en samen de jonge paarden op te voeden.

Bedenk eens hoe verbonden jouw team met elkaar is? Hoe groot is het onderlinge vertrouwen? Het gezamenlijk ondernemen van activiteiten, betrokkenheid bij elkaar en elkaar steunen kan ook in jouw team de verbondenheid vergroten. Hierdoor zal het hele team jouw goede voorbeeld, als leider, volgen in een verandertraject.

De laatste succesfactor is aandacht voor iedere individu. Dit is de tegenhanger van de grote onderlinge verbondenheid. Hoewel iedereen zich onderdeel voelt van de kudde, is er ook aandacht voor het individu. Elk paard is anders en daar is in de kudde ook ruimte voor.

Is er in jouw team ook ruimte voor ieder individu? Iedereen gaat anders met veranderingen om. Als leider moet je dus in kunnen spelen op de verschillende behoeftes van alle teamleden.

Kortom, door het toepassen van de succesfactoren van paarden ‘gezamenlijk doel’, ‘verbondenheid’ en ‘aandacht voor het individu’ kan je ook mensen motiveren om vrijwillig te veranderen. Door het toepassen van deze methode kan je als leider zonder gebruik te maken van dwang op een effectieve manier een verandertraject doorlopen.