Waar je op focust, wordt sterker in je beleving.

Als je je aandacht richt op iets negatiefs, ervaar je dat sterker – in je gedachten en in je gevoel. Alles wat je aandacht geeft groeit!! Dus als je je aandacht richt op iets positiefs, wordt dàt sterker in je beleving. Dit inzicht klinkt eenvoudig, maar is ongelofelijk krachtig als je het echt beseft – èn toepast.

Als ik met deze wetenschap kijk naar een sessie van afgelopen week wordt het nog duidelijker.

Er kwam een man bij de paarden.

In het dagelijks leven is hij projectleider van diverse projecten met een steeds wisselend team. Hij is al vaker geweest. Het is een rasechte perfectionist en dat maakt het leven vooral voor hemzelf maar ook voor de mensen om hem heen niet makkelijk.

Goed is nooit goed genoeg voor hem, hij is daar zo gedreven in dat het vaak ten koste gaat van de relatie.

Al pratende kreeg ik het vermoeden dat daar het probleem zat waardoor hij de teams die hij aanstuurde niet in beweging kreeg.

Eerst maar naar de paarden. De opdracht was om zonder zelf veel te bewegen het paard wel te laten bewegen (natuurlijk zonder slaan, schreeuwen, trekken, duwen) Het duurde even en koste heel veel moeite maar uiteindelijk met heel veel energie kreeg hij het paard in beweging. Natuurlijk was dat niet genoeg en vond hij zelf dat het paard dan ook moest draven, en daarna zelfs galopperen! Het paard liep met haar oren in de nek en zwaaiende staart een teken van verzet. Al snel kapte ik het af en vroeg wat hij ervan vond. Het lukte hem wel maar het paard wilde niet meewerken, sterker nog hij had het idee dat het paard hem wilde bijten of trappen.

Zo zag het er in mijn ogen ook uit!

Hij herkende dat uit verschillende projecten hij wilde energie in het team brengen en het maakt dan niet uit of de relatie daarmee tenietgedaan werd.

Voor hem was het een mooie les om dat zo duidelijk terug te krijgen van het paard.

Nadien hebben we een gesprek gehad over Goed is goed genoeg. Perfectie kan een valkuil worden.