[sc:bold14]Metaforen met de reorganisaties in de paardenkudde.[sc:end]

Veel organisaties hebben op dit moment met reorganisaties en veranderingen te maken. Soms moeten er medewerkers ontslagen worden, dat is voor alle partijen vervelend. Ook voor degene die mogen blijven. Dat veroorzaakt veel onrust. Wat zijn weerslag weer heeft op de bedrijfsresultaten.
Hoe kan je dat vergelijken met een paardenkudde?
Ook bij een kudde moet soms gereorganiseerd worden! Alleen verloopt dit over het algemeen zeer harmonieus. Omdat paarden het gezamenlijke doel heel goed voor ogen houden.
[plain_image alt=”doetmetjip” w=”300″ h=”340″ align=”left” image=”/images/blog/doetmetjip.jpg”]

[sc:bold14]Waarom de kudde moet reorganiseren [sc:end]

De in het wild levende paarden bestaat uit een kudde met alleen maar familie. De kudde heeft 1 hengst, een aantal merries (vrouwen) en hun veulens (kinderen). Wanneer de veulens groot genoeg en geslachtsrijp zijn zullen ze de kudde moeten verlaten. Dit om incest te voorkomen, daarmee zouden ze hun eigen voortbestaan op den duur ondermijnen.

Dit is de belangrijkste reden! Het gezamenlijke doel is een sterke, gezonde kudde. Dat stelt het voortbestaan veilig. Daarom is het voor alle paarden ook geheel logisch en natuurlijk dat de jonge dieren een andere kudde zoeken

[sc:bold14]Hoe verloopt het vertrek soepel?[sc:end]

Er zijn 3 redenen waarom het vertrek bij de paardenkudde soepel verloopt:

  1. Het gezamenlijke doel is voor iedereen het belangrijkste. Er zijn geen verborgen agenda’s of ego’s die in de weg zitten
  2. De communicatie tussen paarden is altijd open, eerlijk en beleefd. Ook op het moment dat er paarden weg moeten. In organisaties wordt rond veranderingen vaak geheimzinnig gedaan. Dit roept meer vragen en weerstand op.
  3. De leider is duidelijk in zijn beslissing. De hele kudde weet het en voelt het. Bij een bedrijfsorganisatie worden vaak dingen gezegd waar de teamleider het niet mee eens is. Dit is niet authentiek en voelt dus ook niet veilig.

Als de paardenkudde metafoor mag staan voor de organisatie kan je de vergelijking trekken met het gezamenlijk belang. Iedereen wil dat het bedrijf gezond blijft, als dat niet zo is kan binnen afzienbare tijd iedereen vertrekken. Iedere medewerker zou hiervoor moeten zorgen.
Als dat betekent dat er een aantal teamleden een nieuw team (kudde) moeten zoeken is dat ook waardevol. Omdat ze daar weer meer kunnen betekenen voor het nieuwe team.

[sc:blue_quote text=”If you change the way you look at things, the things you look at change.
Wayne Dyer
“]

Dit artikel is ook te lezen op [sc:112werkforum]