Managementteam i.o

Managementteam i.o

Van de week was er een management team op bezoek bij mij en de paarden. Het waren 4 mannen waaronder algemeen directeur. Het doel was tweeledig. Meer gebruik maken van elkaars kracht en talent én ontwikkelen op leiderschap. Management teams hebben vaak weer een andere dynamiek dan ‘gewone’ teams. De managers zijn mensen die geselecteerd zijn op leiderschapskwaliteiten en vaak niet gewend om samen te werken met andere leiders. (kijk naar de natuur). Dit team volgt een traject van een jaar en de paarden zijn daar onderdeel van.

Deze weIMG_2081ek was de eerste ontmoeting. We zijn begonnen met inventariseren hoe goed de mannen zijn in het maken van verbinding. Met zichzelf, met elkaar en met hun medewerkers. De algemeen directeur ging heel dapper als eerste de ring in. Onwennig aaide hij het paard en liep weg in de veronderstelling dat het paard wel zou volgen. Deze keek hem met oren gespitst na en bleef staan waar hij stond. Op een meter of 10 afstand bleef de deelnemer ook staan, draaide zich om en sloeg zijn armen over elkaar. Zo stonden ze recht tegen over elkaar. Mens met armen over elkaar geslagen kijkend naar het paard en het paard met oren gespitst naar de man. Een aantal minuten liet ik het begaan. Beide bleven staan. Ik vroeg aan de directeur wat er gebeurde. “Hij is eigenwijs, en neemt een patstelling”…Oke zei ik “en als we aannemen dat het paard ons spiegelt, hoe zou je het dan omschrijven?”

Verbinding

Verbinding

[sc:bold14]Verbinding maken met jezelf.[sc:end]
Loesjemoeilijkdoensamenkan
Als je verbinding wilt maken met mensen waarmee je werkt of leeft is het noodzakelijk om eerst verbinding te maken met jezelf. Niet met wie je denkt te zijn of wilt zijn maar met je echte ik. Dan kan je ook authentiek zijn. Als je niet authentiek bent zal je ook niet een echte verbinding aan kunnen gaan, paarden hebben dit onmiddellijk door en zullen dan ook niet willen volgen of meelopen. Logisch ook, iemand die een grote mond heeft maar een klein hartje is in de ogen van een paard geen krachtige leider die de kudde door gevaar kan leiden. Wat dat betreft zijn wij mensen veel volgzamer. Wij hebben door de jaren heen heel wat incompetente leiders gevolgd.

[sc:bold14]Verbinding maken met de mensen om je heen.[sc:end]

Het nieuwe leiderschap gaat over “mens gerichte sturen” en niet meer over “doel gericht sturen”. Langzamerhand worden wij ons hier steeds bewuster van. Ook wel “natuurlijk leiderschap” genoemd. De sleutel vaardigheid die hierbij hoort is verbinding maken met de mensen die je in beweging wilt krijgen. Hoe beter de verbinding hoe makkelijker de aansturing en hoe makkelijker mensen in beweging willen komen voor jou.

Paarden doen natuurlijk alleen maar aan natuurlijk leiderschap, de alfa merrie en leid hengst geven al 65 miljoen jaar op deze basis leiding. Maar de hele organisatie van de kudde rust op verbinding. De kudde is constant verbonden met elkaar. IMG_6121

[sc:bold14]Geef om anderen.[sc:end]

Natuurlijk is iedereen in de kudde net zo belangrijk als de alfa merrie. Dat weet ieder paard in de kudde. Zorg in de bedrijfsorganisatie dat iedereen dit ook van elkaar weet. Daarbij is het ook belangrijk als je leiding geeft dat je werkelijk om mensen geeft en geïnteresseerd bent.

[sc:bold14]Ben authentiek.[sc:end]

Hoe meer je jezelf bent hoe makkelijker het is om contact met anderen te maken. Mensen voelen net als paarden feilloos aan of het écht is of niet. Als je zelf verbinding maakt met jouw waarden en beweegredenen is het niet moeilijk om contact te maken en te behouden.

[sc:bold14]Creëer de juiste sfeer.[sc:end]

Een sfeer waarin iedereen mag schitteren op zijn eigen plek en iedereen mag groeien is een sfeer waarin makkelijk verbinding gemaakt kan worden. Dit doe je door onder andere veel tijd en aandacht te hebben voor persoonlijke ontwikkeling en groei van de medewerker, waardering te geven -dit hoeft niet alleen financieel- en aandacht te geven aan het team gevoel, gezamenlijke ervaringen.

[sc:bold14]Wees bewust van je eigen emotie.[sc:end]

Verbinding maken wordt vaak verstoord door emoties. Emoties zoals boosheid, teleurstelling maar ook verliefdheid zijn emoties die de relaties enorm kunnen verstoren. Dit wil niet zeggen dat emoties binnen natuurlijk leiderschap uitgeschakeld moeten worden. Uiteindelijk is dat wat ons menselijk maakt, maar ben jezelf er van bewust en laat je niet leiden door de emoties.

[sc:bold14]Als laatste[sc:end]

In dit artikel staan een aantal suggesties om beter of makkelijker verbinding te maken. Ik ben er van overtuigd dat “natuurlijk leiderschap” aan te leren is. Mocht je daar meer over willen weten of je team ontwikkelen met een natuurlijk leider pur sang, namelijk het paard, neem dan contact met  Carina op.

[sc:blue_quote text=”Je moet jezelf eerst tegen komen om het te kunnen zijn. Loesje”]

Dit artikel is ook te lezen op [sc:112werkforum]

Vertrouwen en leiderschap.

Vertrouwen en leiderschap.

Als ik weleens tijdens een leiderschapstraining vraag wat iemand een goede leider/manager maakt, komt vaak het woord ‘vertrouwen’ aan bod.

[plain_image alt=”Vertrouwen” w=”290″ h=”320″ align=”left” image=”/images/blog/scherpoog.jpg”]

[sc:bold14]Wederzijds vertrouwen[sc:end]

Graag wil de leidinggevende het vertrouwen kunnen hebben in de medewerkers dat het werk op die manier gebeurt zoals afgesproken. Men wil erop kunnen vertrouwen dat niemand de kantjes eraf loopt. Vertrouwen hebben dat het werk af is op de afgesproken tijd enz.

Maar andersom wil de manager ook graag dat hij/zij vertrouwd wordt. Dat er genoeg vertrouwen is om de opdrachten zonder twijfel uit te voeren, maar ook genoeg vertrouwen om met een probleem te komen en erop te vertrouwen dat het vertrouwelijk wordt behandeld.
Eigenlijk is vertrouwen een veelvuldig gebruikt woord.

Als er een goed wederzijds vertrouwen is, bespaart dit veel tijd en geld.

[sc:bold14]Vertrouwen in jezelf[sc:end]

In de leiderschapstrainingen met paarden kan je goed zien hoe belangrijk vertrouwen is om het paard in beweging te krijgen.
Het gaat hier dan om vertrouwen in jezelf én vertrouwen in het paard. (de medewerker)
In de kudde is het vertrouwen dat de paarden in elkaar hebben onvoorwaardelijk. Dit heeft de leidmerrie wel moeten verdienen en was niet in één keer daar. De merrie is een verstandig paard, dat weet wat er moet gebeuren (schaduw, meer gras, water) en leidt haar kudde daar naar toe. Ze vertrouwt erop dat de kudde haar volgt, ze hoeft niet harder te lopen. Ze hoeft niet alles te weten, ze moet alleen doen wat haar taak is en dat is de kudde naar de beste plekken leiden. Als zij er zelf geen vertrouwen in zou hebben dat ze dat kan, gaat geen paard haar volgen…

Wat kunnen we leren van de paarden?:

  1. Vergroot het vertrouwen in jezelf.
  2. Vergroot het vertrouwen in je team.
  3. Geef je team de tijd om hun vertrouwen te laten groeien.
  4. Geef het goede voorbeeld als leider zodat je team je kan volgen.

[sc:bold14] Vergroot het vertrouwen in je team.[sc:end]

Zorg er voor dat het team jou kan vertrouwen. Net als in de kudde moet de leidmerrie haar positie verdienen. Die positie krijgt ze bij de gratie van de kudde. Zij is rechtvaardig, duidelijk en neemt goede initiatieven plus beslissingen. Zij biedt veiligheid. Dit maakt haar aantrekkelijk om te vertrouwen.

[sc:bold14] Geef het tijd om het vertrouwen te laten groeien.[sc:end]

In dit geval geldt wel dat ” gemaakte beslissingen in het verleden een garantie zijn voor vertrouwen in de toekomst”.
Let wel dat er op de agenda van de leidmerrie niets staat over macht of status. Die heeft ze uiteindelijk wel maar dat is niet haar doel. Haar doel is de veiligheid van de kudde (team).

[sc:bold14] Geef het goede voorbeeld. [sc:end]

Als je vertrouwen geeft, zal je eerder vertrouwen ontvangen. Durf hierin het goede voorbeeld te geven.
De leidmerrie gaat ervan uit dat de kudde volgt met de leidhengst achteraan. Zij kijkt niet om of het wel gebeurt. Zij vertrouwt erop en durft haar leven hiervoor te geven.

[sc:blue_quote text=”Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.
auteur onbekend
“]

ps.: Misschien interessant?! Deze zomer “zomer workshops” voor kinderen en volwassenen.

Dit artikel is ook te lezen op [sc:112werkforum]

Authenticiteit

Authenticiteit

[sc:bold14]Een goede leider kent zichzelf.[sc:end]

[plain_image alt=”Authenticiteit” w=”290″ h=”320″ align=”left” image=”/images/blog/kudde.jpg”]

Authenticiteit is een hot topic tegenwoordig. Vooral als het gaat om natuurlijk leiderschap.
De crisis zorgde voor een roep om ander gedrag van leidinggevende, nieuwe manieren van aansturen. Hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Want zorgt een authentieke leider echt voor betere prestaties van zijn team? (Als je naar Louis van Gaal kijkt zou je deze vraag met volmondig “ja” moeten beantwoorden). Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat de teamleden bij een authentieke leider vaak bereid zijn om een stapje extra te doen, de gemiddelde team performance gaat omhoog en de waardering van de teamleden over de leider zijn beter.
Kortom uit onderzoek blijkt dat een authentieke leider een betere leider is, hij kent zichzelf en doet daar zijn voordeel mee binnen de organisatie.

Bij paarden is dit al veel langer bekend! Met name omdat dieren zich niet anders voor kunnen doen dan dat zij zijn. Daarom spelen we in op die authenticiteit bij ontwikkeling van natuurlijk leiderschap. Samen met het paard begeleiden we leiders om meer zelfinzicht te krijgen en daardoor betere prestaties.

De drie belangrijkste kernwaarde hierbij zijn “authenticiteit, vertrouwen en verbinding”.

[sc:blue_quote text=”Know Thyself.
tempel van Apollo
“]

Dit artikel is ook te lezen op [sc:112werkforum]

Goed leiderschap.

Goed leiderschap heeft niets te maken met slijmen of aardig gevonden worden. Een goed leider heeft leiderschap kwaliteiten (die je kunt leren), behandelt iedereen gelijk en houdt de manager-medewerker relatie in de gaten.
Natuurlijk leiderschap is te leren.
Hieronder volgen een paar tips die ik steeds toets en leer bij het spiegelen met paarden als het gaat om leidinggevende capaciteiten.
[plain_image alt=”natuurlijkleiderschap” w=”290″ h=”310″ align=”left” image=”/images/blog/natuurlijkleiderschap.jpg”]

[sc:bold14]VERTROUWEN[sc:end]

Als iemand eenmaal ingewerkt is om zijn taak uit te voeren, laat deze zijn taak dan uitvoeren zonder steeds te willen onderbreken, over te nemen of te controleren. Misschien gebeurt het op een iets andere manier dan dat jij het zou doen maar dat wil niet zeggen dat het minder goed of efficiënt is. Je zult de leid hengst in de kudde nooit zien controleren of de merrie’s de veulens goed verzorgen…
En het constant controleren van de medewerkers zorgt voor minder zelfvertrouwen en helpt niet om een eigen stijl te ontwikkelen.

[sc:bold14]DE KRACHT VAN DE INDIVIDU.[sc:end]

Leer het team kennen als individuen. Begrijp hun motieven, dat kan helpen met het aanpassen en aanmoedigen van de medewerkers. Hierdoor is het makkelijker om verbinding te maken met de persoon. Net als in een kudde met paarden zijn de individuen heel belangrijk. Ieder heeft zijn eigen rol en taak.

[sc:bold14]LOS PROBLEMEN SNEL EN DIRECT OP.[sc:end]

Als er zich een probleem voordoet, kraak iemand dan niet af. Ben eerlijk zonder onbeleefd of onnodig streng te zijn. Los het snel op en laat het daarbij. Bedenk wat het doel is van het team en het bedrijf. Het is tijdbesparend om het respect van de medewerkers niet te verspillen. En laat de klappen vallen waar ze horen te vallen.
Als er in het wild een jonge hengst de kudde merrie’s wil overnemen zullen de hengsten kort en hevig vechten. De rest van de kudde bemoeit zich er niet mee, de klappen vallen daar waar ze moeten vallen. Het gevecht is kort omdat er altijd gevaar op de loer kan liggen wat je niet ziet als je ruzie aan het maken bent. (mensen die weg lopen, kansen die gemist worden).

[sc:bold14]LEER TE LUISTEREN.[sc:end]

De medewerkers verdienen het om gehoord te worden als ze zich zorgen maken. Laat mensen hun verhaal afmaken. Denk niet dat je weet waar het overgaat voordat ze klaar zijn met praten.
Ben er met je volledige aandacht bij en probeer hun zorgen te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je het er mee eens bent. Misschien is het niet nodig om actie te ondernemen maar door alleen te luisteren voelen mensen zich gehoord en dat is belangrijk.

[sc:bold14]DEEL REGELMATIG COMPLIMENTEN UIT.[sc:end]

Aarzel nooit om een compliment te geven en te bedanken voor de inzet. Laat medewerkers weten hoe belangrijk ze zijn en dat je ze daarom waardeert. Ook naar klanten toe.

[sc:blue_quote text=”Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst.
— auteur onbekend
“]

Dit artikel is ook te lezen op [sc:112werkforum]